pf 2018  
... přejí Benešovi  

Všem členům a příznivcům Obludária jakož i ostatním přátelům přejeme do roku 2018 mnoho zdaru.

Click to enlarge