Server Obludárium  
Z našich akcí  

Upozorňujeme P.T. návštěvníky, že na stánkách, kam vedou následující odkazy se bez dalšího varování setkají s obrázky co do velikosti místy ne zcela zanebatelnými.

Mějte s našimi kreacemi soucit. Obyčejně není čas stavět stativ, naopak, místy vznikají v okamžiku, kdy by bylo rozumné držet oběma rukama pádlo a kormidlovat, nebo se zabývat jinou podobnou spásonosnou činností. K dokonalosti měly daleko i před tím, než jsme je svěřili scanneru, který jim ve většině případû příliš neprospěl. Ale snad z nich dokáže dýchnout trocha léta či pohody.

 

  * Jak bylo
Tady máme pár obrázkû a tu a tam i nějaké ty postřehy z některých akcí, které--jak již bylo naznačeno--uspořádalo Obludárium pro své členy a ostatní příznivce a kterých se většina neúčastnila. Protože to však nepojímáme jako brigádu, není naše web-fotoalbum ani zdaleka (upřímě řečeno ani zblízka) úplné.
  * Nadčasová témata
No a tady je pro změnu několik obrázkû, u kterých vlastně ani není tak dûležité kdy a kde přesně vznikly. Jsou o kráse, kterou jsme měli to stěstí potkat při našem hledání pohody.